sangrimar-simple-logo_1603795841
cover
grey-line_1604307741

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

grey-line_1604307741

Chào mừng bạn lên tàu

Hãy tham gia cùng chúng tôi ngay hôm nay để trở thành một phần của đoàn tàu chúng tôi!


Nhân viên là cốt lõi của sự bền vững


Chúng tôi tin rằng xây dựng được hạnh phúc, chú trọng vào con đường sự nghiệp cho nhân viên, sự hài lòng trong công việc và môi trường tích cực sẽ là nền tảng lâu dài cho sự phát triển bền vững của SANGRIMAR.


Hãy đến với chúng tôi nếu nhận thấy những giá trị này phù hợp với bạn!

hero

SANGRIMAR CAFE & LOUNGE
CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

grey-line_1604307741
SANGRIMAR Company Profile

© 2020 Powered by Nilead

Follow us

fb-icon-2x_1602761550 fb-hover-icon_1604309103 insta-icon-2x_1602761551 insta-hover-icon_1604309103